Aanmeldingsformulier Handbalvereniging VOC Amsterdam

Ondergetekende wenst lid te worden van handbalvereniging VOC Amsterdam en verklaart hierbij de statuten en verdere bepalingen van de vereniging te zullen nakomen.
(De statuten en de contributie per leeftijdscategorie zijn te vinden op onze website: WWW.VOC-HANDBAL.NL).

 
  • Ondertekende verklaart alles volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Door het insturen en verzenden van dit aanmeldingsformulier verbindt het lid zich tenminste voor het lopende verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erop. Bij niet opzeggen voor 31 mei gaat het lid ermee akkoord dat deze overeenkomst automatisch met een jaar verlengd wordt.
  • Graag ontvangen wij 1 DIGITALE PASFOTO die gestuurd moet worden aan secretaris@voc-handbal.nl o.v.v. naam en geboortedatum (t.b.v. Sportlink, het interactieve medium voor de handbalsport).
 

Verificatie