Contributie 2019-2020

Categorie
(Geb. Jaar)
Prestatief
per jaar
Prestatief
per maand *
Recreatief
per jaar
Recreatief
per maand *
Senioren
(2000 en eerder)
430,00 43,00 330,00 33,00
A-Jeugd
(2001 en 2002)
376,00 37,60 308,00 30,80
B-Jeugd
(2003 en 2004)
349,00 34,90 280,00 2800
C-Jeugd
(2005 en 2006)
321,00 32,10 253,00 25,30
D-Jeugd
(2007 en 2008)
nvt nvt 213,00 21,30
E-Jeugd
(2009 en 2010)
nvt nvt 172,00 17,20
 F-Jeugd
(2011 en 2012)
nvt nvt 145,00 14,50
Club van 100 100,00 nvt nvt nvt

* 10 maandelijkse betalingstermijnen per seizoen

 • Prijzen in Euro (€)
 • Bankrekeningnummer NL52INGB0001809395
 • Gezinnen met drie of meer leden krijgen 10% korting per lid.
 • De tarieven zijn vastgesteld door de ALV van VOC Amsterdam op 30 mei 2018.
 • Voor D. E en F-jeugd  wordt geen onderscheid gemaakt in recreatief en prestatief handbal

Contributie reductie bij blessure en of zwangerschap

Een aantal punten voor af:

 • Het seizoen bestaat uit 10 maanden (augustus t/m mei), ongeacht of men alleen in de zaal speelt en/of op het veld
 • Op de verbondscontributie kan geen reductie worden gegeven

Blessure

Indien men langer dan 5 weken geblesseerd is kan op verzoek van de speelster de contributie met ingang van de 6e week stopgezet worden, ingaande op de 1e van de eerst volgende kalender maand.

Een rekenvoorbeeld

 • Het lid raakt eind november geblesseerd
 • Het lid verzoekt om de contributie met ingang van 1 januari stop te zetten
 • Contributie is € 150, (b.v. € 100 verenigingscontributie en b.v. € 50 verbondscontributie).
 • De eerste 5 maanden is er dus gewoon 5 x € 15 = € 75 contributie betaald
 • Voor de resterende 5 maanden blijft dan alleen de verbondscontributie € 50/2= € 25 over en er moet dan voor het resterende gedeelte van het seizoen € 25/5 = € 5 per maand worden betaald

Indien men gedurende het seizoen weer gaat trainen en spelen dan dient voor de resterende maanden weer de normale contributie te worden betaald.

Zwangerschap

Bij zwangerschap wordt na melding van het lid de verenigingscontributie onmiddellijk (ingaande op de eerste van de komende maan) stopgezet, men dient voor het resterende gedeelte van het seizoen nog wel de verbondscontributie te voldoen.

Een rekenvoorbeeld

 • Op 25 januari doet het lid de heugelijke mededeling, met ingang van 1 februari hoeft men dus geen verenigingscontributie meer te betalen, het seizoen is op dat moment 6 maanden onderweg en er blijven dus 4 maanden over.
 • Ook hier is de contributie € 150 (b.v. € 100 om b.v. € 50)
 • De verbondscontributie is € 50/10= € 5 per maand. Voor de resterende 4 maanden moet dus 4 x € 5 verbondscontributie worden betaald.

De tarieven in de voorbeelden zijn gefingeerd. De definitieve samenstelling van de contributie (vereniging / bond) wordt door de penningmeester vastgesteld.