Update van het bestuur

By 3 februari 2021Nieuws
Uitgelichte afbeelding 2019/2020

Beste leden, ouders, technische staf, sponsoren, vrijwilligers en supporters,

Inmiddels is januari 2021 alweer voorbij en zitten we nog steeds midden in de Covid-19 Lock down. Waren we in oktober begonnen met de competitie van de eerste en eredivisie, helaas kwam daar een abrupt einde aan door de noodzaak om regels verder te verscherpen. En in december werden de regels nog verder aangescherpt waardoor jeugd ook niet meer binnen mocht trainen en geen onderlinge wedstrijden meer kon spelen.

Gelukkig zijn onze trainers inventief en wordt er zoveel mogelijk buiten getraind.

Maar we missen het contact met elkaar enorm en ook de informatie van de diverse commissie en bestuur naar de leden, vrijwilligers, ouders en supporters is bijna geheel stil gevallen. Als bestuur hebben wij gemeend toch wat informatie met iedereen te delen, vandaar deze “nieuwsbrief”.

Inmiddels heeft het NHV aangegeven dat er dit jaar geen zaalcompetitie meer gespeeld gaat worden. Hooguit, wanneer de geldende maatregelen het weer toelaten, zal er op vrijwillige basis vriendschappelijk gespeeld kunnen gaan worden.

Binnen VOC respecteren wij de regels en alleen wanneer er “veilig” gesport kan worden zullen wij alles in het werk stellen om onze speelsters weer in de zaal te laten trainen en oefenwedstrijden te laten spelen. Topsporters mogen inmiddels wel weer trainen maar dan wel onder zeer strikte voorwaarden. Onze damesselectie valt onder topsport en daarom zijn zij inmiddels weer gestart met de training. Speelsters en staf worden verplicht 2x per week getest op Covid-19. Omdat niet alle eredivisieverenigingen van deze mogelijkheid gebruik maken heeft het NHV recentelijk besloten om ook de competitie voor de eredivisie niet meer uit te spelen. Uiteraard respecteren wij de mening van de eredivisieverenigingen die niet mee doen en het daarop volgende besluit van het NHV, maar hadden het liever anders gezien.

Het niet doorgaan van de competities heeft voor de vereniging financieel verstrekkende gevolgen (o.a. geen entree inkomsten, geen kantine inkomsten).

Niet dat wij er financieel onderdoor gaan maar onze ambities om een financiële buffer op te bouwen zullen wij even in de kast moeten zetten.

Gelukkig is niet alles negatief. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan onze toekomst.

Opleidingsplan:

De Technische staf is heel druk bezig om het bestaande opleidingsplan te actualiseren. Binnen onze opleiding zal er ruimte worden gemaakt voor een gedegen keepersopleiding vanaf de D-jeugd en tevens wordt krachttraining vanaf de D-jeugd een onderdeel van het opleidingsprogramma.

In het aangepaste opleidingsplan wordt ook aandacht besteed aan een scouting model en de organisatie van jeugd-talent-dagen, alsmede de organisatie van positie specifieke clinic’s.

 

Sporthal:

In de sporthal zijn mooie tassenrekken geplaatst en is er ook een fonteintje geplaatst. Wanneer we weer kunnen trainen en spelen is het de bedoeling dat de tassenrekken ook gebruikt gaan worden, zowel voor de training als voor de wedstrijden. De tassenrekken zijn geplaatst voor onze veiligheid. Te vaak blokkeerden de tassen de vluchtwegen.

Het trainen en spelen met hars is in onze sporthal heel gebruikelijk en na afloop hoeven wij niet met het hele team de vloer te reinigen. Dat is bij andere verenigingen wel anders. Het schoonmaken van “harshanden” dient te geschieden bij het fonteintje. Veel speelsters gebruiken babyolie om handen te ontdoen van de hars, echter deze babyolie geeft hele vervelende vlekken op de vloer. Vandaar het vriendelijke doch dringende verzoek van de halbeheerders om het fonteintje te gebruiken.

Nieuwe sporthal:

De plannen voor een nieuwe sporthal worden steeds concreter. De start van de bouw staat gepland voor september 2021. De nieuwe sporthal zal dan eind 2022 in gebruik genomen kunnen worden. Onze nieuwe thuishal zal een topsporthal waardige uitstraling krijgen en als alle plannen uitgevoerd gaan worden zullen wij de beschikking krijgen over een ultramoderne vloer. Uiteraard hoeden wij jullie op de hoogte.

Sponsoring:

Inkomsten uit sponsoring zijn voor een vereniging als VOC zeer belangrijk. Gelukkig bezit VOC een grote groep aan loyale sponsoren, die ondanks Corona ons trouw zijn gebleven.

Voor de continuïteit van de vereniging en om extra activiteiten, voorvloeiend uit ons vernieuwde opleidingsplan te kunnen bekostigen, is het bestuur heel druk bezig om aflopende sponsorcontracten open te breken en sponsoren voor een langere periode vast te leggen. Zodra hier nieuws over is zullen wij dat uiteraard wereldkundig maken.

Sociale media:

Hoewel veel nieuws gedeeld wordt via Facebook, Instagram en Sportlink, is het bestuur van mening dat beter gecommuniceerd moet worden met onze leden. Ook de beschikbaarheid van informatie is voor leden, ouders en supporters niet altijd even makkelijk te vinden. De komende weken zal er hard gewerkt gaan worden om onze nieuwe website in de lucht te krijgen. Voor de zomer willen wij dan een website hebben die voorziet in de informatie behoefte. Wanneer er leden zijn die het leuk vinden om content aan te leveren voor de website dan kunt u zich opgeven bij een van de bestuursleden.

E- en F-jeugd:

Een van onze speerpunten voor het seizoen 2020-2021 is om meer aandacht te schenken aan de aller jongste binnen onze vereniging. Wij zouden hier graag meer instroom willen zien en daarvoor hebben wij een vrijwilliger aangesteld. Inmiddels zijn de contacten met de minihandbalschool aangehaald en zullen, zodra dat weer mogelijk is, activiteiten op worden gezet om de allerjongste aan VOC te binden.

(jeugd) scheidsrechters:

Steeds vaker horen wij van ouders en supporters de klacht dat de scheidsrechters zo slecht zijn. Dat vinden wij natuurlijk heel vervelend om te horen, maar wat doen wij er zelf aan? Er zijn soms scheidsrechters die wel 2 of 3 wedstrijden in één weekend fluiten en daarnaast worden vaak scheidsrechters op een hoger niveau ingedeeld, terwijl ze dat zelf liever ook niet willen. Maar nood breekt wetten.

Om onze leden te stimuleren om wedstrijden te gaan fluiten hebben wij het volgende voorstel:

• Begeleiding wordt verzorgd door ervaren scheidsrechters

• Opleiding wordt volledig betaald en verzorgd door VOC

• VOC verstrekt de benodigdheden om een wedstrijd te fluiten (fluit, kaarten, shirt en pen)

Wanner je de opleiding tot bondsscheidsrechter hebt afgerond en als zodanig gaat fluiten dan krijg je van het NHV jouw reiskosten vergoed en daarnaast € 10,= per wedstrijd.

Interesse? Opgeven kan bij het bestuur.

Voor nu hopen wij u als bestuur voldoende te hebben geïnformeerd.

Blijf gezond en hopelijk tot spoedig.

Met vriendelijke groet,

Ineke Schneider

Robin Ternede

René van Vliet

André Zeldenthuis