• Algemene ledenvergadering

    16 okt 2023
  • In tegenstelling tot eerdere meldingen zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden op 18 oktober. Het bestuur heeft door diverse omstandigheden onvoldoende tijd gehad om de ALV voldoende voor te bereiden.

    De 'uitgestelde' Algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden in de kantine van sporthal Elzenhagen Zuid. Aanvang 19.30 uur.Het verslag van de ALV van 2 november 2022 en de agenda liggen vanaf 19.00uur ter inzage gereed.

    Alle leden worden van harte uitgenodigd. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn wees dan zo sportief om u tijdig af te melden bij onze secretaris ().

    Het bestuur