• Algemene ledenvergadering tot nader orde UITGESTELD

    20 sep 2022
  • Op 28 september 2022 zal de Algemene ledenvergadering (ALV) worden gehouden. Statutair is het bestuur verplicht deze vergadering minimaal 6 weken vooraf aan te kondigen.

    Nadere details volgen nog.