• Contributie 2023 - 2024

     
     zgnt-team   recreatief   prestatief 
  Senioren  €       270,00   €       360,00   €    485,00 
  A-jeugd  nvt   €       340,00   €    420,00 
  B-jeugd  nvt   €       310,00   €    385,00 
  C-jeugd  nvt   €       280,00   €    360,00 
  D-jeugd  nvt   €       235,00   €    300,00 
  E-jeugd  nvt   €       185,00   nvt 
  F-jeugd  nvt   €       157,50 

   nvt 

       

  Topsportbijdrage €125,- per jaar voor alle A, B en C jeugd die het topsportprogramma volgen

  Rond de volgende data wordt de contributie/topsportbijdrage geïncasseerd middels automatische incasso:

  Datum Omschrijving
     
  22-10-2023 1e termijn contributie incl. scheidsrechtersbijdrage
  05-11-2023 2e termijn contributie
  26-11-2023 3e termijn contributie
  07-01-2024 Topsportbijdrage (indien van toepassing)
  28-01-2024 4e termijn contributie
  18-02-2024 5e termijn contributie
  10-03-2024 6e termijn contributie
  31-03-2024 7e termijn contributie
  21-04-2024 8e termijn contributie
  12-05-2024 9e termijn contributie
  02-06-2024 10e termijn contributie

   

  Blessure:

  Als vereniging hebben wij een policy voor speelsters die langere tijd geblesseerd zijn (tenminste 6 weken). Maand van melding van de blessure, daarover is nog contributie verschuldigd, vervolgens wordt de speelster vrijgesteld van contributiebetaling zolang de blessure voortduurt.

  Mocht de blessure dermate ernstig zijn dat handballen helemaal niet meer mogelijk is zorg dan voor tijdige (schriftelijke) opzegging bij het secretariaat.