• Contributie seizoen 2022-2023

    25 nov 2022
  • Op 2 november, tijdens de algemene ledenvergadering, is de contributie vastgesteld voor het seizoen 2022-2023. De eerste termijn van de contributie kon daarom pas na de goedkeuring van de aanwezige, stemgerechtigde leden, worden uitgevoerd.

    Helaas kreeg de penningmeester ook nog te maken met een software probleem van het incasseringsprogramma en daardoor wordt de eerste termijn van de contributie pas op 1 december geïncasseerd. Omdat de contributie in 10 termijnen wordt afgeschreven zal er een inhaalslag uitgevoerd moeten worden. De data waarop de volgende termijnen worden afgeschreven staan op de website onder het hoofdstuk 'ledeninfo/contributie'.

    Namens het bestuur