• Hars en schoonmaken

  29 aug 2022
 • INSTRUCTIE HARS REINIGING

  Voor wie:
  Deze instructie is van toepassing op elk VOC-team dat traint of speelt met hars.

  Wanneer:
  Schoonmaak dient te geschieden door het team dat op de betreffende dag als laatste met hars traint of speelt. Let hierbij op het trainings- en wedstrijdschema.

  Wat:
  De vloer dient schoon gemaakt te worden met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen en overeenkomstig de door de gemeente opgestelde instructie.
  Verder moeten matten, banken, toestellen en andere, tijdens de training, gebruikte hulpmiddelen harsvrij worden teruggeplaatst.

  Verantwoordelijkheid:
  Trainers en technische straf dienen erop toe te zien dat het (hun) team de instructie tijdig en correct uitvoert.

  Verder:
  • Gebruik zo min mogelijk hars
  • Gebruik geen hars in kleedkamers of toiletten
  • Veeg harshanden niet eerst af aan de banken in de sporthal
  • Handen reinigen met (baby)olie is prima, maar uitsluitend boven de speciaal daarvoor bestemde wasbak
  • Ga niet basketballen met harsballen. De basketbalborden zijn heel moeilijk schoon te krijgen
  • Gebruik gezond verstand en respecteer andermans spullen
  • De halbeheerder is een gemeenteambtenaar die erop toe moet zien dat iedere huurder op een goede manier gebruik kan maken van een schone en veilige sportaccommodatie. Wanneer wij ons niet aan de afspraken houden dan zal de beheerder de overtreder(s) hierop aanspreken. Ga geen discussies hierover aan met de beheerder, blijf altijd correct. We hebben elkaar nodig. Wanneer je het niet eens bent met de beheerder maak hiervan dan melding bij jouw trainer. De trainer kan dan zo nodig contact opnemen met het bestuur.

  Tot slot:
  Wanneer wij ons niet houden aan de “reinigingsafspraken” zullen wij als vereniging geconfronteerd worden met extra reinigingskosten, huur van extra uren die niet gebruikt zullen worden om te trainen maar om schoon te maken en in het meest ongunstige geval zullen wij helemaal geen zaaluren meer kunnen huren.