• Kantinecommissie

  Sinds een aantal jaren beschikt OTTO Workforce VOC over een eigen kantine in sporthal Elzenhagen. Deze kantine is uitermate belangrijk als bindende factor voor onze vereniging, de ontvangst van gasten, pers, sponsoren en publiek. Daarnaast zorgt de kantine voor extra inkomsten voor de vereniging, waardoor wij nog beter in staat zijn een goede opleiding te verzorgen voor al onze leden. Om de kosten en daardoor de verkoopprijzen laag te houden wordt de kantine bemand door vrijwilligers. Omdat het vinden van vrijwilligers een lastige klus is heeft de vereniging besloten om de teams te verplichten, één uur voorafgaand aan hun eigen wedstrijd, 2 ouders de kantinedienst uit te laten voeren. Het team zorgt dus zelf voor invulling van het kantinerooster. De kantinecommissie draagt zorg voor het openen en sluiten van de kantine alsmede voldoende instructie aan de vrijwilligers. Daarnaast beslist de commissie over assortiment, prijsbeleid en investeringen voor de kantine.

  We doen het met elkaar.

  De kantinecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Ron Grootveldt
  • Robin Ternede
  • Ineke Schneider
  • André Zeldenthuis

  Het e-mailadres is: kantine@voc-handbal.nl