• Kantinediensten

  Kantinediensten

  De kantine is uitermate belangrijk voor onze vereniging. Het op een goede manier ontvangen van tegenstanders, supporters en (wedstrijd)officials is uitermate belangrijk, evenals de inkomstern voor VOC.

  In de afgelopen jaren werd de opening en het sluiten meestal verzorgd door een van de bestuursleden echter ook hun agenda zit behoorlijk vol en inmiddels zijn er voldoende ouders en speelsters die weten hoe onze kantine werkt.

  Omdat bestuursleden niet altijd meer kunnen open, maar vooral problemen hebben met het sluiten, hebben wij een aanpassing gemaakt in het schema van de kantinebezetting.

  Het oude schema:

  Eén uur voor aanvang van de wedstrijd verzorgen 2 ouders van dat betreffende team de kantinedienst. Op het moment dat de wedstrijd van hun kind begon werden zij afgelost door 2 ouders van het volgende team. Dat ging goed tot aanvang van de laatste wedstrijd. Tijdens de laatste wedstrijd en na de laatste wedstrijd was er geen kantinebezetting meer. Dit werd dan meestal opgevangen door een bestuurslid die af kwam sluiten.

  Het nieuwe schema:

  Eén uur voor aanvang van de wedstrijd verzorgen 2 ouders van dat betreffende team de kantinedienst. En zo verder.

  Twee ouders van het een-na-laatste team van de dag verzorgen, na de wedstrijd van hun kind en tijdens de wedstrijd van het laatste team, ook de kantinedienst.

  Het laatste team van de dag verzorgd na hun wedstrijd de kantinedienst en de afsluiting.

  Openen:

  Ouders van de eerste wedstrijd van de dag verzorgen de opening.

  Vraag de dienstdoende beheerder om de deur van de kantine te openen. Zet dan ook meteen de deur vast d.m.v. het “blokje”. Vraag de beheerder ook om de set met VOC-sleutels. Hiermee kunnen de koelkasten en eventuele lades geopend worden.

  Wanneer het karretje met losse spullen (koeken, chips e.d.) niet in de kantine staat, dan staat dit karretje in de kast, onder de trap, op de begane grond, tussen kleedkamers 7 en 8. Vraag de beheerder om de deur te openen en direct weer te sluiten.

  Sluiten:

  Zorg ervoor dat alles uit is. Sluit koelkasten af met de sleutel. De sleutels van koelkasten en lades overhandigen aan de beheerder. Zet losse spullen (koeken, chips e.d.) op het daarvoor bestemde karretje. Dit karretje dient in de kast, onder de trap, op de begane grond, tussen kleedkamers 7 en 8 te worden opgeborgen. Vraag de beheerder om de deur te openen en direct weer te sluiten.

  Doe alle vuilnis in blauwe zakken (ook de vuilniszakjes onder het aanrecht). Breng alle vuilniszakken naar beneden en vraag de beheerder waar deze naartoe moeten. Stop nieuwe zakken in de vuilnisbakken.

  Zet tafels en stoelen recht en laat alles schoon en netjes achter.

  Overige:

  Scheidsrechters. Wanneer die zich melden, heet hen welkom namens VOC en biedt hun koffie of thee aan. Na de wedstrijd nog een consumptie aanbieden namens VOC. Een sleutel voor de kleedkamer kunnen zij vragen bij de dienstdoende beheerder.

  Lift:

  In de weekenden staat de lift in principe ‘aan’. Wanneer de lift niet ‘aan’ staat kan de dienstdoende beheerder de lift bedienen.

  Calamiteiten:

  In geval van calamiteiten kunt u de volgende mensen bereiken:

  Ron Grootveldt           06-20513790

  André Zeldenthuis      06-29552201

  Ineke Schneider          06-24523451